Benjamin Adamah

Benjamin Adamah (1964) is schrijver, cultuurfilosoof, metafysicus, spreker, trainer, tijdschriftredacteur en astroloog.

NU TE KOOP

Lees meer hier of koop direct...

 


 

Nulpunt Revolutie (2006), zijn debuut, was een spil in de emancipatie van vrije energie. Het boek werd als steruitgave gepresenteerd samen met Ervin Laszlo's Chaospunt en zette veel mensen in Nederland en Belgie aan anders over het energievraagstuk na te denken, onderzoek te doen of zelf vrije energie generators te bouwen zoals de Bedini Schoolgirl Motor.

Nulpunt Psychologie, zijn tweede boek verscheen in 2008 en toonde aan dat psychische (mode)klachten niet a priori exclusief aan de persoon zelf kunnen worden gekoppeld, door de interferentie van "modermismen" en tijdgeestdisharmonieën zichtbaar te maken.

Nulpunt Psychologie was een voorstudie voor zijn opus magnum VAMACHARA, dat eind oktober 2012 werd gepresenteerd in Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam nadat het boek door Koorddanser al zeer lovend was gerecenseerd: "het komt niet alleen door zijn werkelijk virtuoze schrijfstijl, maar ook de diepgang van de inhoud maakt dat het boek een ereplaats verdient en uitsteekt boven alles wat er aan 'spirituele' literatuur de laatste jaren is verschenen. Adamah slaagt erin met het boek het Linker Pad-bewustzijn handen en voeten te geven."

VAMACHARA is de kroon op 36 jaar zoeken naar de essentie van spiritualiteit, levenszin en het goddelijke, die Adamah begon als jongen van 13. VAMACHARA belichaamt Adamah's kernfilosofie. Het werk definieert het spirituele Linker Pad (Vamachara) als de raw spirituality en oerspiritualiteit voordat deze werd overwoekerd door fusies tussen patriarchale machtstructuren en religie met hun ontwrichtend effect op de samenleving, ecologie en individueel geluk. Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Deze energieën worden dus niet als dualistisch maar als complementair gezien. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. De auteur breekt een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. Dit is namelijk de bron van denken, percipieren en handelen in termen van absolutismen en hiermee scheurt de mens de dynamische harmonie tussen yin en yang uiteen. In elke tijdgeest in een andere verpakking, maar het probleem blijft zolang de correlatie maatschappelijk metafysisch plan & menselijk welzijn niet wordt doorgrond.

Adamah publiceert behalve boeken al jaren tijdschriftartikelen, was verder actief voor Stichting Stralingsarm Nederland, waar hij twee jaar de Kinderbeschermafdeling runde en veel publiceerde over de risico's van wi-fi. Voor zijn jarenlange bijdragen aan grensverleggend denken werd hij twee keer genomineerd voor de Frontier Science Award.

Als PEZ-trainer helpt hij mensen aan snelle methodes om van chronische vermoeidheid, angst, PTS of libidozwakte af te komen en hun creatief vermogen te boosten, gebaseerd op qi-gong, acupressuur en gong-fu.

Adamah woont in Amsterdam en is te boeken als trainer en spreker.