Lezingen

Sinds 2007 geef ik regelmatig lezingen op basis van mijn werk.

Vamachara

De lezing VAMACHARA gaat over het echte verhaal en wezen van de overal verguisde Linker Pad spiritualiteit. Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Ik toon historisch aan dat het Linker Pad onze oorspronkelijke religie was (raw spirituality) voordat begrippen als God, het Goede, Eenheid misvormd en gepolitiseerd werden door de grote staatsreligies.

Wanneer je mensen voorhoudt dat de Aarde slecht is, of het kwade, of slechts een leerschool, en dat het goede in het opgaan in het transcendente moet worden gezocht, dan krijg je ook zo'n Aarde. Een Aarde die prachtig werd geschapen in 4 miljard jaar evolutie, maar in zeer korte tijd door de mens werd uitgeput met roofbouw, oorlogen en vervuiling en waarin de vrouwelijke of godinnelijke component het ook nu nog aflegt tegen de ratrace. Dit is met zo'n instelling, eeuwenlang gedicteerd door de staatsreligies, domweg een self fulfilling prophesy.

In dit kader breek ik een historisch taboe door niet de materie of het aardse, maar juist fixatie op eenheid en verlossing als bron van tweeduizend jaar duisternis aan te tonen. Daarmee worden onze gangbare rolverdelingen van God, mens, goed, kwaad, werkelijkheid en illusie omver gestoten. Simultaan gloort echter een nieuwe spirituele horizon, actueel passend bij de 21ste eeuw met haar hardnekkige eindtijdobsessies. Een spiritualiteit direct gericht op leven, de Aarde en het nu gericht en niet op een 'terugkeer' naar wat 2000 jaar abusievelijk 'de Bron' of 'Eenheid' wordt genoemd maar wat in werkelijkheid slechts de yang-helft van God is waarvan de yin-helft of Godin vrij abrupt werd geamputeerd.

Geheel in lijn hiermee is mijn tantrische kijk op seksualiteit en de man & vrouw rol. Deze beoogt een emancipatie van het mannelijke en vrouwelijke wezen zelf, waarmee tijdens de gemeenschap het God-Godin stadium wordt opgeroepen. In iedere vrouw huist de Shakti, de Godin die zich wil uiten. Ze kan zich pas volledig uiten als in een relatie de man via het nirguna proces (ontmoeting met Kali) al zijn illusies en maskers is kwijtgeraakt en zijn bewustzijn zich alleen nog aan zijn zonnekern kan hechten, de atman zelf. Door pure Vuur-energie te worden roept de man in de vrouw de pure Water-energie wakker en daarmee de Godin zelf. Seks, erotiek en het spirituele versmelten hier liefdevol tot stadia die grenzen aan het magische of het magische daadwerkelijk binnentreden.

LEZING / WORKSHOP MAGIE (zie programma)

Deze lezing/workshop is gericht op praktische toepassing van magie om je leven te verbeteren en vooral farces of doodlopende wegen te doorbreken. Een keur aan boeiende oude kennis is hierop afgestemd. 

PROGRAMMA

 1. Leer de essenties van magie in correlatie met metafysische en psycho-energetische kernwetten

 2. Wat zijn de Sleutels van Salomo?

 3. Hoe ziet de realiteit er uit in termen van de Elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde?

 4. Hoe werk je met engelenmagie m.b.t. de astrologie en kabbalistische Levensboom?

 5. Wat is directionisme, tirauclairisme, chaosmagie en seksuele magie?

 6. Wat is het verschil tussen een Elementaal, gedachtevorm, construct, demon, larve, daemon, engel, aartsengel, theonische macht?

 7. Wat heeft magie te maken met Moeder Aarde en de loyaliteit aan de natuur?

 8. Hoe maak je sigilli (magische zegels) of hoe gebruik je bestaande sigilli?

 9. Hoe krijg je helder grip op je eigen energielichaam?

 10. Hoe train je het meest efficiënt je verbeeldingskracht?

 11. Wat is astromagie en waarom is rudimentaire astrologische kennis belangrijk?

Deze lezing / workshop is een geweldige eye-opener voor mensen die geïnteresseerd zijn in magie zonder dat dit slechts een vaag, zweverig of psychisch gedoe blijft. Adamah heeft jaren gespendeerd aan het terugvoeren van magische rituelen of liturgie tot hun essenties en kan de kern van de zaak goed overbrengen op de cursist. Tijdens deze lezing / workshop is er ruim gelegenheid tot vragen stellen. Alles wordt gebracht in een ontspannen huiskamersfeer.