Jaarhoroscoop 2021

Jaarhoroscoop 2021 is veelal een voortzetting van de jaarhoroscoop van 2020. Op 26 december 2019 plaatste ik mijn vorige jaarprognose. Uit die prognose kwamen onder meer heel sterk naar voren een oorlogsachtige situatie annex zeer grote uitdaging voor de mensheid; extreme informatie censuur en informatieoorlog met klokkenluiders die veelal van binnenuit de gevestigde orde naar voren zouden treden. We hebben dit op gigaschaal meegemaakt en zitten er nog middenin. De kern van de 2020-prognose was een hard vierkant van Eris in Ram op Arawn/Saturnus/2001 KF77/Pluto/2001 XA255. De Eerste Wereldoorlog startte met een vierkant Eris – Saturnus/Pluto, vandaar dat ik wist dat het menens was.

 

jaarhoroscoop 2021 horoscoop 2021

 

De jaarhoroscoop 2021 wijst op een sterk oplopende achtergrondspanning

– Net als vorig jaar staat Pluto vierkant Eris wat een forse achtergrondspanning geeft. Pluto blijft z’n implosieve krachten zowel op de gevestigde orde richten (Steenbok) als op de volksoppositie omdat in de meeste landen Pluto in het 4de huis staat.

Hierbij geldt dat de dubbelster Algol haar minima bereikt op slechts 1 uur voor de jaarwisseling. Een verduisterde Algol zet een situatie in een gevarenzone en is zeer ongunstig voor het winnen van een strijd. Arabische veldheren keerden vroeger rechtsomkeer als Hamil r’as Al Ghul (Algol, de Demon-ster) verduisterd was. Maar wat de issue van de strijd winnen of verliezen betreft geldt de Algol-positie evenzeer voor ons als voor de Plandemic-orkestranten. Wat er dan overblijft als destillaat van het Algol-minima is een soort onheilspellendheid, een donkere wolk.

Met Zwarte Maan conjunct Uranus in Stier staan gevoelens en condities van zekerheid en financiële zekerheid enorm onder druk en hangt veel mensen een radicale verandering in deze context te wachten.

Neoptolemus op het Lentepunt in 0 Ram/Vertex/cusp 7 vierkant MC/Kreeft oppositie Apophis stimuleert strijd, het uitlokken of starten van oorlog of strijd of geweldconflicten en staat in oppositie met Apophis (grote angst). In het beste geval blijft het bij die angst, maar ik acht escalaties van geweld vrijwel niet uitgesloten.
2002 GZ32 in 1:15 steenbok vierkant op Neoptolemus en Apophis en dus op hun midpunt kan hier een lichtpunt betekenen. Deze Centaur (2002 GZ32) heeft namelijk alles te maken met patroondoorbreking, het gewaarworden van blinde vlekken, het ontstaan van nieuwe perspectieven, die ongunstig voor de oude zijn. ook detecteert deze Centaur fouten in bestaande systemen, aannames, gewoonten, ‘vanzelfsprekendheden’ en opgelegde routines – ongeacht hoe vastgeroest en diep geworteld deze zitten.
Apophis op de Ascendant betekent dat de wereldsfeer dit jaar sterk door angst wordt getekend en dit aspect versterkt de Maan oppositie Saturnus. Vanwege de samenstand Saturnus met een uitgaande Jupiter is het credo hier: When the going gets tough the tought get going! Dit jaar zal echt de mannen (M/V) van de watjes (M/V) gaan scheiden.

 

De informatie-oorlog van 2020 woedt in volle hevigheid verder in 2021

Net als vorig jaar staat de Zon conjunct de NLP-plutino 1998 HK15. De heftige informatieoorlog, die zoals ik vorig jaar voorspelde, in 2020 is losgebroken, gaat onverminderd voort.

2001 SQ73 (een pompende flucturende beweging; conflict zoeken) staat conjunct 1998 VG44 (staatsleugens, staatspropaganda). Dit aspect werkt aan twee kanten: Aan de kant van de Plandemicers zal men de nodige nieuwe leugens en hersenspoelingen via de media gaan lanceren, terwijl aan de kant van het kamp dat mensenrechten, waarheidsvinding, rede en democratie blijft verdedigen even onvoorspelbaar zal terugvuren.

Net als in 2020 staat klokkenluiders-Centaur 2001 KF77 (conjunct 2001 XA255/asteroïde Israël) nog steeds in Steenbok. Nu vierkant Mars/Asia in Ram en driehoek (Man of Muis-Centaur) Rhiphonos/(conjunct Pandora). Dus, alles is nog mogelijk en voor de Plandemic-meute blijft gelden: “expect the unexpected!”.

Mercurius (taal, informatie, handel, cognities) in Steenbok in 4 oppositie 1999 TD10 (invasie) in Kreeft in 10 (invasie via emotionele chantage en claiming door de overheid). Mercurius staat conjunct 1994 JS (onverzettelijk sterk; maar ook met eigen conservatisme als blinde vlek)/Dziewanna (dystopie) en vierkant Crantor (plotseling einde of dood)

Itokawa (onderzoeksjournalistiek) conjunct Typhon (15/16 Schorpioen) is zeer gunstig voor de onderzoeksjournalistiek algemeen en ongunstig voor de ‘flood strategies’ van de WHO en Europese Commissie…

Itokawa (onderzoeksjournalistiek) conjunct Typhon (15/16 Schorpioen) is zeer gunstig voor de onderzoeksjournalistiek algemeen en ongunstig voor de ‘flood strategies’ van de WHO en Europese Commissie om iedereen massaal voor de vaccin- en hightechindustrie te hersenspoelen alsook voor Agenda 21, de Reset en soortgelijke initiatieven zoals het verbond tussen het Vaticaan, de Rothschilds en diverse reuzen uit de farmaceutische industrie en financiële wereld. Typhon combineert onderzoeksjournalistiek met ‘invechten’ en is een zeer taaie en onwrikbare kracht.

Diverse gunstige aspecteringen van Photographia (in 8 Maagd, oa driehoek Uranus/Zwarte Maan) maken dat foto’s (en video) speelt een belangrijke rol in de strijd om vrijheid

Aletheia (waarheid(svinding)) staat conjunct Damocles (het uiteenvallen van een groot systeem). Het enige grote systeem dat uiteen kan vallen is dat van de Plandemicers (WHO, EU, Agenda 21, Reset enz.), kortom de hele wereldomvattende leugen- en indoctrinatiemachine.

 

De patstelling tussen overheid en niet te indoctrineren burgers blijft muurvast zitten

Een kritiek punt is de Maan (wij het volk) in Leeuw oppositie Saturnus en Jupiter. De oppositie met Saturnus geeft een verdere versombering van het leven. Jupiter kan dit licht afzwakken, maar het wordt niet leuk. Zeker niet voor horeca en uitgaansleven. En natuurlijk, daarvoor hoef je geen astroloog te zijn (maar de horoscoop legt hier extra accent op).

Saturnus = de regering en conservatieve status quo (het kartel in Den Haag – ondersteund met de door Brussel gesubsidieerde media). Jupiter = o.a. de Rechtelijke Macht. Kort gezegd: Volk en Regering (ondersteund door het gecorrumpeerde deel van de Rechtelijke Macht) staan pal tegenover elkaar. Een pluspunt is dat Maan in Leeuw meer moed geeft, dus ondanks alle repressie van informatie en intimidaties, waarbij zelfs het leger werd ingezet, stoppen het eerlijk en direct uiten van de mening niet. Meer mensen gaan zich uitspreken tegen de Plandemic-zwendel en de facetten daarvan.

Leeuw is in positieve zin een teken dat maskers haat en liefst alles open en bloot tegemoet treedt, hetgeen z’n weerslag kan krijgen in een toenemende aversie in plaats van acceptatie van mondkappen. De weerzin zal echter bij veel mensen moeten worden losgewrikt aangezien de Maan in Leeuw hier met een oppositie van Saturnus te maken heeft.

Zelfmoorden nemen in de loop van 2021 toe – parallel aan de positie van Pluto tussen 25:21 Steenbok en 26:21 Steenbok vooral in landen met een sterke Leeuw-invloed en onder performers uit de theaterwereld en diverse figuren met een centrale positie.

 

Irritatie neemt sterk toe

– Omdat de Maan zich op het Midpunt Saturnus|Jupiter bevindt geeft dit een jaar van enorm veel irritatie (algemeen) waarbij de verstikking van de creativiteit en eigen visies en dromen de primaire aanleiding is, verder problemen met personeel of gedwongen verhuizingen en vrouwen issues die opspelen speciaal waar het kinderen betreft.

 

Het sollen met de gezondheid en lichamelijke integriteit

Ixion staat voor Nederland op cusp 4 (het proces zelf, Frankenstein-experimenten) en is ongunstig voor het respecteren van medische integriteit. Omgekeerd komt op die issue hiermee ook een accent te liggen dat meer mensen wakker schudt en in het verzet doet gaan.

Neptunus is heerser van het 6de huis (gezondheid, voeding, werk, kleine huisdieren) in 6 in Vissen. De aanrandings-Centaur Nessus staat ook in 6 in Vissen. Deze stand is slecht voor mensenrechten en gunstig voor de vaccinatiemaffia. Nessus staat op midpunt Zon|Sethos (Overheid gestuurde rape, aanranding, verkrachting, brute schending lichamelijke integriteit en medische ethiek). Omgekeerd spelen op de achtergrond dusdanig veel tegenkrachten dat bijv. iets als gedwongen vaccineren zeker niet van een leien dakje zal gaan en in veel landen zal floppen.

Vaccinatie & Satelliet Dwergplaneet Makemake staat in 8 Weegschaal conjunct Pest (ziek maken, pandemie, vloek, een plaag zijn; filmapparatuur, film) Leukotheia (iets moeten opgeven om er iets beters voor terug te krijgen, bescherming van het kleine) – oppositie Requiem in Ram (rouw om – aan hevige koorts of ontspoorde immuunsysteemreacties overleden individuen, herdenking overledenen) in exacte driehoek Pallas in Waterman (strategie via digitale middelen of juist strategisch humanitair ingrijpen). 5G-planeet Makemake kan hier ook uitpakken via de combinatie: inzet gezichtsherkenning of andere persoonstracering via camera’s en het ziek worden van straling.

Ceres in 6 in Vissen geeft hongersnood, voedselschaarste, het kapotgaan van de gezinssamenhang/het sociale gezinsweefsel. Hongersnood is al gaande in diverse ontwikkelingslanden, waaronder delen van India.

 

 

De jaarhoroscoop 2021 toont meervoudig een grote financiële onzekerheid: verwacht het onverwachte

Voor Nederland en veel andere landen geldt dat Venus in 3 in Boogschutter (als huisheer van 1 en 2 en 9) oppositie 1996 TL66 (plotselinge eruptie; miljardairs; overstromingen) haar normaliter gunstige en balancerende invloed hier combineert met een tijdbomeffect. Er zullen zich zeer plotselinge situaties kunnen voordoen betreffende de volgende gebieden:
– geld, bezit, waardebepaling, zekerheid (2)
– het fysieke bestaan zelf (1)
– publicaties van boeken, teksten, documenten, tijdschriften, kranten (3 en 9)
– alles wat te maken heeft met communicatie, informatie, transport en vervoer, import en export, reizen inclusief de luchtvaart (3 en 9)
– ruimtevaart (9)

Uranus staat in 6:48 Stier in 8 op Midpunt /ongecorr. Zwarte Maan (6:13 Stier)|gecorr. Zwarte Maan (7:59 Stier) in Stier met 1996 TR66 (geïsoleerdheid in alle opzichten; moeilijk contact maken) met Sharatan (Mars/Saturnus-natuur = dip in de beurswereld conform de klassieke financiële astrologie) oppositie Industria(industrie)/Germania(Duitsland).

Deze stand alleen is voldoende om van een zeer groot risico te kunnen spreken betreffende de stabiliteit van het monetaire stelsel, bezit, waarde, etc.. In tegenstelling tot wat veel mensen denken heerst Stier niet over de beurs en beleggingswereld, maar over het persoonlijke bezit en waardesysteem. Echter helaas leven we in een maatschappij waarin men die twee met elkaar heeft vervlochten. En dan komen we aan bij de stand van het teken Ram op de cusp 8 (waar de beurs- en beleggingswereld wel onder ressorteert).

Met Mars in 8. Voor Nederland staat Eris op de cusp 8 vierkant Pluto in Steenbok. Asteroïde Amsterdam staat conjunct Eris op cusp 8 vierkant Pluto. Dit kon wel eens ongelooflijk spannend worden betreffende de discussie en mogelijke maatregelen rond belastingontwijking, waarin gemeente Amsterdam een hoofdrolspeler is door meer dan 20.000 belastingontwijkende bedrijven een fake-adres aan de Zuidas te verlenen. Deze aspectering kan daadwerkelijk het begin van het einde hier betekenen.

Geldstroom-Centaur bij uitstek 1998 BU48 staat Retrograde in 30 Maagd in 12 oppositie cusp 7/vertex/Neoptolemus vierkant Ixion. In gewoon Nederlands vertaald: Frankenstein-experimenten lonen niet.

Geldstroom-Centaur bij uitstek 1998 BU48 staat Retrograde in 30 Maagd in 12 oppositie cusp 7/vertex/Neoptolemus vierkant Ixion. In gewoon Nederlands vertaald: Frankenstein-experimenten lonen niet. En dat waar Justin Rockefeller op gokte (investeringen doen in de combinatie health(tracking) & blockchain) is met deze stand in beginsel een erg onbetrouwbaar advies. Deze hele Plandemic en ook de Reset en Agenda 21, die hiermee vervlochten of zelfs afhankelijk van zijn, botsen intrinsiek zo heftig op de menselijke realiteit en het menselijk wezen, dat veel beleggers er straks te laat achter zullen komen dat de weg naar El Dorado, met de torenhoge beursnotities eind 2020, over een brug loopt waarvan de poten zo zwak en verrot zijn dat deze ieder moment in 2021 kan instorten.

Rhadamantus staat in 4 Schorpioen vierkant Jupiter in 3 Waterman: Hightech-projecten kunnen met name getackeld worden door juridische interventie, wat gunstig is binnen het kader van de 5G-terreurbestrijding. Omdat Varuna oppositie Jupiter staat kan dit historisch veel media aandacht krijgen, wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

We hebben het hier astrologisch over een meervoudige risicofactor, terwijl de gouden standaard in de astrologie is dat driemaal scheepsrecht is. Her spelen dus veel meer factoren, zowel direct als indirect.

 

Voor de volledigheid nog wat extra’s bij deze jaarhoroscoop 2021…

– Het Vaticaan gaat zich flink inzetten voor ‘Ze Great Commercial’ (van de vaccinatie-lobby en WEF-achtige zaken)

– Charybdis slokt Cuba op in het Systeem in 10 Steenbok. De kans is maximaal dat Cuba weer mee gaat doen met de rest van de wereld.

– Duitsland kan economisch en industrieel bijzonder hard worden getroffen.

– Het plandemic-systeem kan met Nessus/Bombig/Sethos in Vissen sextiel Zon een variant aanslag inzetten om dingen te forceren. Dit kan in het ergste geval het loslaten van een echt gevaarlijk virus betekenen of een ander soort militair-medische ingreep teneinde haar doeleinden te halen, hoe stompzinnig en onrealistisch deze ook zijn. 2020 Legde agressief een taboe op rede, logica, bestuurskunde en menselijkheid, die voor figuren als Klaus Schwab, Bill Gates, de Rockefellers etc. nu eenmaal uitermate bedreigend zijn en zullen blijven.

  • afgesloten 31 december 2021

 

Conclusie

2021 Nodigt met klem uit om een definitief einde te maken met messiaans-denken. Hiermee bedoel ik een lijdend voorwerp-positie waarbij men wacht tot er een of andere persoon of stroming of machtswisseling of kosmisch wonder verlossing komt brengen. Verlossing zal er nooit komen met deze passieve instelling. Ook de planeetstanden indiceren enkel een theateropstelling van het macro-microkosmische drama. De enige verlossing ligt in het per individu in de eigen kracht gaan staan door angst en (overheid)leugens pertinent te weigeren. Alleen door contact met de angstloze onkwetsbare kern in ons, de Atman, te maken zetten we angsten om in verantwoording en in een wellicht vreemd overkomende paradox wordt Saturnus, de planeet van de restrictie, belemmering, beperking en angst hiermee de meest bevrijdende van alle planeten. De keerzijde van Saturnus is namelijk de moed zelf verantwoording te nemen, opgewassen tegen alle weerstand en een definitief afzweren van de leugen: ik voer ook alleen maar orders uit en ik moet ook overleven….

 


 

5GATES

5GATES – Over een lang voorbereide pandemie, het politiciprobleem en wat er echt aan de hand is…
Uitgave december 2020
Prijs 25,00 – levertijd ca 7 werkdagen
Bestellen via Merlijn Boekhandel

5GATESACHTERFLAP:

Als het politiciprobleem frontaal botst op onze menselijke ziel en realiteit…

Hoe kunnen de Rockefeller Foundation, een Ethiopische oorlogsmisdadiger en Bill Gates via de WHO de hele planeet in gijzeling nemen, met het Lock Step-scenario uit 2010?

Hoe zijn illegale coronavirus-patenten, de 5G-uitrol, de ‘officiële’ stralingsnorm en de vaccinatie-agenda’s vervlochten met een aan elkaar geducttapete fake-pandemie? De opgedrongen corona-maatregelen zijn daarbij, met mogelijk 138 miljoen lockdown-hongerdoden, zo onproportioneel, destructief, onwetenschappelijk en idioot dat de makers van South Park ze niet eens konden verzinnen.

Het ‘Nieuwe – hydroxychloroquine & zink-vrije – Normaal’ dient dan ook gewoon als Trojaans paard voor de Reset van het World Economic Forum, een social engineeringsplan voor een planetaire surveillance-dictatuur, gerund door belastingontwijkers en artificial intelligence (AI).Voor ons en onze kinderen betekent dit een kleurloos, toekomstloos bestaan, geketend aan een nieuw soort enkelband (bijvoorbeeld COVIPASS™) als we deze waanzin niet stoppen.

Vanaf 2017 registreert de World Bank al miljardeninvesteringen in COVID-19-testkits, terwijl de WHO de ziekte pas ‘ontdekt’ in 2020. De vervlechting van dwangvaccinatie met biometrische tracking-systemen start al in Davos in 2000 en aan Event 201 gingen vier andere p(l)andemie-trainingen vooraf…

5GATES onthult de absurditeiten, de blinde vlekken, de neoliberale achtergrond en tactieken bij – een tot mislukken gedoemde wereldcoup – waarbij logisch en menselijk denken illegaal wordt…