Wie is Benjamin Adamah

Benjamin Adamah (1964) is schrijver, cultuurfilosoof, metafysicus, spreker, trainer, uitvinder en astroloog.

"Ik startte mijn leven als beeldend kunstenaar, waarbij ik al snel sterk geïnteresseerd raakte in de realiteit van psychosferen. Klinkt ingewikkeld, maar als ik bijvoorbeeld een schilderij maak met dynamische penseel- of paletmesstreken in de kleuren geel, zwart, rood, oranje, violet, dan komt dit bij de toeschouwer warm, expressief en dynamisch over. Ga ik met een lineaal aan de gang en vul ik rechthoekige vlakken in met grijsschakeringen, wit, gesatureerd blauw, dan komt dit koel over en enigszins steriel, emotieloos. Met een thermometer zal ik bij het 'koele' schilderij echter geen andere temperatuur meten dan bij het 'warme' schilderij.

De begrippentaal van, wat we voor het gemak maar even onze “officiële realiteit” zullen noemen, heeft als grootste blinde vlek dat iets enkel als “waar” erkend wordt als het meetbaar is met een van de instrumenten uit de wetenschappelijke consensus, dus volgens een afspraak tussen een handvol mensen, die jij en ik niet eens kennen. Hoewel psychosferen een immense impact hebben op ieders leven, elke dag, bestaan ze niet binnen de officiële werkelijkheid. Ik heb het altijd een absurde, onintelligente en onwetenschappelijke redenering gevonden, dat indien een fenomeen als echt wordt ervaren, maar er nog geen door de wetenschappelijke consensus goedgekeurd “meetinstrument” voor bestaat, het fenomeen dan voor de goede orde maar als “niet bestaand” kan worden genegeerd. Dat is in essentie immers een vorm van (zelf)bedrog.

Spiritualiteit

Zonder dat ik dit ooit gepland had is in mijn leven een soort missie ontstaan, om systematiek aan te brengen in de blinde vlekken van onze consensus realiteit. Via eerst de kunst en toen filosofie, kwam ik zo al snel terecht bij de magie, mystiek, de astrologie, metafysica en ben ik zeer kritisch gaan kijken naar, behalve onze dagelijkse werkelijkheid, dat vage begrip “spiritualiteit”.

Mijn conclusie is dat spiritualiteit in het westen, vooral een uitwas is van de staatsreligies. De staatsreligies hebben hetzelfde gedaan als de wetenschap en de politiek, namelijk een gekunstelde realiteit over een oerrealiteit geflanst en deze tot enige echte werkelijkheid benoemd. Westerse mainstream spiritualiteit is een transcendent gerichte, dus negatieve en antivitalistische vorm van spiritualiteit, waar ik mij niet in kan vinden. De westerse/verwesterde mens is hierdoor immers ontworteld en vervreemd geraakt van de pure, natuurlijke en ongepolitiseerde oergrond, waaruit we allemaal de wereld binnenfloepen via de vagina’s van onze moeders.

Wat ik doe als trainer (workshops Psycho-Energetisch Zelfmanagement (PEZ) & workshops Klassieke Westerse Magie), astroloog en uitvinder, is mensen weer grip geven op zichzelf en de echte werkelijkheid, dwars door alle druk van die kunstmatige werkelijkheid heen. Ik ben bij dit alles in hart en nieren een vitalist en benader spiritualiteit immanent in plaats van transcendent. Klinkt abstract. Laat ik het zo zeggen: als je, zoals nu al 2000 jaar achtereen gedaan wordt, predikt dat de mens met een schuld (erfzonde of staatsschuld) wordt geboren en de Aarde een tranendal en leerschool is en de verlossing ligt in boetedoening, dan schep je een self fulfilling prophesy die exact die puinhoop, op sociaal, ecologische en economisch opzicht levert, als waar we nu mee zitten.

In mijn visie zit de ellende in de wereld in het structureel verstoren van de synergie tussen yin en yang, mannelijke en vrouwelijke, goddelijke en godinnelijke energie, om zodoende een kunstmatige machtspiramide in stand te houden, de “officiële realiteit” die ik hierboven noemde. Waar de Aarde voor iedereen een paradijs had kunnen zijn, heeft men zo een onnodige hel geschapen en het is tijd om dat te keren.

Vitaliteit en magie

Via mijn PEZ-workshops leer ik deelnemers in één middag grip op hun eigen energiesysteem te krijgen, via een ongeveer 40 minuten in beslag nemende dagelijkse routine, die de vitaliteit weer herstelt.

Via mijn DOOOZz producten laat ik mensen hun binnenhuisklimaat vitaliseren. Alle DOOOZz-producten zijn ontwikkeld om de slopende effecten van wifi en zendmaststraling te verzachten of op te heffen. DOOOZz is vanaf het prille begin in nauwe samenwerking met klantenfeedback doorontwikkeld.

Met PEZ hebben mensen weinig moeite. Ik geef les aan de meest uiteenlopende mensen met de meest uiteenlopende beroepen. Dit geldt ook voor mijn astrologische consults.

Voor de workshops Klassieke Westerse Magie ligt dat anders, als gevolg van door kerk en media ingeprente vooroordelen en verkeerde voorstellingen met betrekking tot dat onderwerp. Magie geef ik echter net zo concreet en nuchter als PEZ. Magie draait namelijk, anders dan de meeste mensen denken, om het beheersen van een stuk zelfcontrole, verbeeldingskracht, zelfkennis en technieken, die 9 op de 10 keer (mits goed uitgevoerd) eenzelfde resultaat geven. Diverse technieken die je op mijn workshops leert, liggen in het verlengde van NLP en The Secret. Magie heeft echter een veel grondiger uitgewerkte onderbouw, waardoor ook veel meer grip op je leven (persoonlijke realiteitsschepping) is te krijgen.

CV en publicaties

Voor mensen die wat aanvullende CV-achtergrond willen bij de workshops Klassieke Westerse Magie: ik heb meer dan 30 jaar ervaring met astrologie, qi-gong en esoterische systemen, ben ingewijd kabbalist in de Spaans-joodse Toledano Traditie en ingewijd in de oorspronkelijke Europese hekserij. Ik werd in de rituele magie geïntroduceerd door de Brits-Roemeense occultist en alchemist Dr. David Goddard. In 2012 slaagde ik voor de één jaar durende novice-test van de Duitse tak van de Illuminati van Thanateros, de belangrijkste moderne organisatie voor experimentele chaosmagie, werd toegelaten, maar heb er nooit iets mee gedaan. De scope van de chaosmagie vindt ik te klein en deels achterhaald. De gedachtevormtechniek zoals beschreven in mijn boek Magus, werkt in mijn ervaring bijvoorbeeld veel beter, dan de klassieke chaosmagie en daarnaast deel ik hun afwijzing van oude magische kennis en technieken niet. 

  • In 2012 verscheen mijn magnum opus Vamachara, een boek dat spiritualiteit radicaal anders uitlegt dan de mainstream gewend is.

  • In 2017 publiceerde ik de Asteroïden-Gids, het eerste grote werk (672 pagina’s) over de astrologische betekenissen van 950 asteroïden, Centauren, Kuiperbelt-objecten e.a.. Het werk wordt momenteel vertaald in het Engels. De Nederlandse uitgave is hier verkrijgbaar.

  • In de zomer van 2018 verscheen Magus - Leer & Ritueel. Dit ongecensureerde inzicht in de geheimen van magie en de oorspronkelijke hekserij opent de toegangspoorten van twee overlappende werelden, die al duizenden jaren parallel aan de alledaagse werkelijkheid bestaan. Magus is hier verkrijgbaar.

  • Tussendoor publiceerden we het boekje Complementaire Astrologie, een handig voor de leek geschreven kennismakingswerk betreffende astrologie, waarbij wordt gedacht in 6 assen van twee elkaar complementerende tekens, in plaats van 12 losse zodiaktekens.

Samen met mijn vrouw run ik de esoterische uitgeverij VAMzzz Publishing in  Amsterdam. Naast nieuwe uitgaven, publiceren we zeer regelmatig herziene versies van vergeten occulte of folkloristische werken die wij belangrijk genoeg vinden om onder de aandacht te houden. Daarnaast is een schat aan interessante artikelen te vinden op het occulte blog van VAMzzz Publishing. "